יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת המגמות שלנו מרחבי כיתות המכללה חדר מורים יצירת קשר
 
 

תכנית הוראה כיתתית לשנת לימודים תשע"ט מגמת: תיב"ם כיתות י' 1-2-3 שם המורים: אבי וולף \גלעד אשל מס שעות עיוניות: 2 מס סידורי תאריך תכנון תאריך ביצוע נושא השיעור מספר שעות 1 9.2018 13.9 מבוא למערכות רובוטית 8 2 10.2018 הכרות עם מנועים וכתיבת תוכנה תוך בניית עגלת קניות 8 3 11.2018 תנועת הרובוט ופניות 8 4 12.2018 חיישנים, לולאת 8 5 1.2019 תנאים מורכבים 8 6 2-3.2019 מתקדמים – פרויקטים 16 מצגת פתיחה חלומות טכנולוגים https://www.youtube.com/watch?v=SQ0lPAFMfhM סביבת פיתוח לגו EV3 דיסק פעילויות לEV3 (לתלמיד): ftp://62.90.87.1/Robotec_Resources/Activities/ev3projstudent/ דיסק פעילויות לEV3 (למורה): ftp://62.90.87.1/Robotec_Resources/Activities/ev3projteach/ דיסק משאבים ftp://62.90.87.1/Robotec_Resources/Activities/EV3_Resources.zip סרטון רובונר https://www.youtube.com/watch?v=6bZXC7htZ34 https://www.youtube.com/watch?v=U_8MmCxwLOw אתר רובוטיקה - מבנה הזירה ותכונותיה.pdf תעשיית הרכב: https://www.youtube.com/watch?v=BU6vfA2QTKghttps://www.youtube.com/watch?v=bRHG7YObDuU