יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת המגמות שלנו מרחבי כיתות המכללה חדר מורים יצירת קשר
 
 

לפניך מספר שאלות בעזרתן אנו מעוניינים לאפיין את האקלים הארגוני בחברה ולספק להנהלת ___________תמונה של החברה כפי שהיא מצטיירת בעיני עובדיה. בחר/י את התשובה המשקפת בקירוב הרב ביותר את דעתך. השאלון הוא אנונימי. נתוני השאלונים יוצגו להנהלת _______בהצגה סטטיסטית כוללת ולא יועברו תשובות אישיות. השאלון מנוסח בלשון לזכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.