יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת המגמות שלנו מרחבי כיתות המכללה חדר מורים יצירת קשר
 
 
תכנית הוראה שנתית - הערכה חלופית

Grades for Students doing Module B Literature Text Graded Component (TWO texts) Summative Assessment (ONE text) Short Story 1 Short Story 2 Poem AVERAGE Extensive Reading Extensive Reading task 1 Extensive Reading task 2 AVERAGE Final Grade for Students Doing the Revised Log – Module B Elements % of Grade Grade Final Grade Average of TWO graded components 50% 80 40 Grade for ONE Summative Assessment 30% Extensive Reading (two books) 20% TOTAL 100% Grades for Students doing Module D Literature Text Graded Component (all texts) Summative Assessment (TWO texts) Short Story 1 Short Story 2 Short Story 3 Poem 1 Poem 2 Poem 3 AVERAGE Extensive Reading Extensive Reading task 1 Extensive Reading task 2 Extensive Reading task 3 Extensive Reading task 4 AVERAGE Grades for Students doing Module F Literature Text Graded Component (all texts) Summative Assessment (TWO texts) Play or novel Short Story 1 Short Story 2 Short Story 3 Poem 1 Poem 2 AVERAGE Extensive Reading Extensive Reading task 1 Extensive Reading task 2 Extensive Reading task 3 Extensive Reading task 4 AVERAGE Final Grade for Students Doing the Revised Log – Modules D and F Elements % of Grade Grade Final Grade Average of SIX graded components 40% 80 32 Average of TWO Summative Assessments 40% Extensive Reading (four books) 20% TOTAL 100%