יום ה', כ’ באדר תשפ”א
דף הבית דבר המנהלת המגמות שלנו מרחבי כיתות המכללה חדר מורים יצירת קשר.
אני שותף לחיי למידה וקהילה מכבדים בתיכון טכנולוגי נעמת – ראשל"צ

מידע כללי1. השנה נחלקת לארבעה רבעונים (4 גיליונות ציונים והערכות). בכל רבעון ייערך מבחן מסכם. תלמיד הנעדר ממבחן לא יוכל להבחן בו במועד אחר, אלא עם הצגת אישור רפואי מתאים ,אישור על ביקור בלשכת גיוס, אישור על היעדרות מוצדקת אחרת.2. ימי הורים בביה"ס 3 ימי הורים – אסיפה כללית בתחילת השנה, יום הורים רבעון א' יום הורים רבעון ג'. v סולם הערכות סולם ציונים הציון מילולית ציון מספרי מעולה 95 – 100 טוב מאוד 85 – 94 טוב 75 – 84 כמעט טוב 65 – 74 מספיק 55 – 64 מספיק בקושי 45 – 54 בלתי מספיק 44 - 0 כל ציון יורכב מ: 30% תלמידאות: הגעה בזמן, ביקור סדיר, השתתפות בשיעור, הבאת ציוד, הכנת שיעורי בית, ביצוע מטלות, התנהגות נאותה.70% ציוני מבחנים ובחנים. v סולם התנהגות ושקידהא. טוב מאודב. טובג. בינוניד. טעון שיפור אני שותף לחיי למידה וקהילה מכבדים בתיכון ומכללה טכנולוגית נעמ"ת ראשל"צ 1. זכותי האישית להפיק את המרב בתהליך הלמידה וחובתי לאפשר לחבריי ללמוד ולהרחיב דעת במהלך השיעור.2. זכותי להגיע להישגים ולכן חובתי: להגיע לביה"ס עם ילקוט וציוד לימודי הנדרש על-פי מערכת השעות היומית. עליי לשאת את מערכת השעות השבועית עמי. בתום יום הלימודים עליי לברר שינויי המערכת ליום המחרת.3. עלי להגיע בזמן ולהיות נוכח בכל השיעורים ולקחת חלק פעיל ולהישמע להוראות הצוות החינוכי.4. עלי להימנע מהתנהגות הפוגעת במהלכו התקין של השיעור. הפרעות יגררו הורדה בציון בהתנהגות וטיפול על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.5. שמירה על רכוש: זכותי ללמוד בבי"ס מתוחזק ובעל ציוד מתקדם וראוי לכן חובתי לשמור על רכוש ביה"ס ולא אושעה מלימודיי עד לכיסוי הוצאות הנזק שנגרם. עליי להימנע מהבאת דברי ערך לביה"ס ביה"ס אינו אחראי לאובדן לגניבה או לכל נזק.6. זכותי ללמוד באווירה סובלנית ולכן חובתי לנהוג בסבלנות ובסובלנות כלפי האחר, להעריכו ולכבדו ולהימנע ממעשי אלימות בביה"ס...תלמיד שינהג באלימות, מעשי סחיטה הטרדה מינית והתעללות כלפי תלמידים אחרים בביה"ס יטופל מידית ובחומרה ע"י הצוות החינוכי והניהולי של ביה"ס ובמידת הצורך בהתערבות גורמים נוספים, ותיבנה לו תוכנית התערבות טיפולית מונעת. ההנהלה רשאית לערב גורמי משטרה במידת הצורך ויוזמנו מידית הורי התלמיד.7. זכותי ללמוד בשקט מרבי וללא הפרעות לכן חובתי לכבות כל מכשיר נייד ונגן מוסיקה בזמן השיעור ולהניחו על שולחן המורה, אחרת המכשיר יילקח ממני עד סוף יום הלימודים. במידה ואיני מכבד את הנוהל יוחרם הנייד ויוחזר רק בנוכחות הוריי.8. תלבושת אחידה זכותי ללמוד בבי"ס בו התלמידים מופיעים בלבוש מתאים ולכן חובתי להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה ובהופעה הולמת – חולצת טריקו עם סמל ביה"ס או חולצה טריקו חלקה לחלוטין.בטקסים וערבי זיכרון – עלי להופיע בחולצה לבנה.בשיעורי חנ"ג תלבושת ספורט מלאה: חולצת בי"ס, מכנסי ספורט ונעלי ספורט.אין להופיע בגופיות, מכנסונים וכפכפים.9 . שהות בביה"ס: זכותי לחזור לביתי בשלום לכן איני רשאי לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור בכתב ממחנך/ת או רכז/ת השכבה לפני סיום יום הלימודים. על שחרור מוקדם מראש על הוריי ליידע בכתב לביה"ס. זכותי להתקדם בלימודים ולכן עלי להיות נוכח בכל השיעורים. חל עלי איסור מוחלט לשוטט בחצר ביה"ס.10. ביקור סדיר - זכותי ללמוד לימודים מלאים, לכן חובתי להופיע יום יום לביה"ס. ולהכנס לכל השעורים, בהעדרות בלתי מוצדקת לא אהיה זכאי לתעודת סיום ולעליית כיתה בבית הספר על פי חוזר מנכ"ל.11. איחורים – חובתי להגיע בזמן לבית הספר על פי המערכת בזמן לכל השעורים. איחורים והעדרויות יחשבו בחישוב אחוזי העדרות. תלמיד שיאחר באופן עקבי יוזמנו הוריו להנהלת השכבה. במידה ולא יחול שיפור לא יהיה זכאי לתעודת סיום ועליית כיתה עלפי חוזר מנכ"ל. תלמיד/ה שיימצא מחוץ לכיתה ללא אישור יושעה מיום לימודים ויוזמנו הוריו. ס"ב 5 (א) תשס"ב: "תלמיד שנעדר מהלימודים מעל 30%, במקצוע שבו הוא ניגש לבחינות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי". ציון בית ספרי במצב זה יינתן רק על פי החלטות המועצה הפדגוגית. אי קבלת ציון בית ספרי מונע מהתלמיד אפשרות להבחן בבחינות הבגרות. 12. עישון - זכותי ללמוד בסביבה נקייה מזיהום אוויר לכן חל איסור מוחלט על עישון בשטח ביה"ס! תלמיד שיתפס מעשן יושעה מיידית ויוזמנו הוריו. 13. נוהל טיפול בהפרעהא. אזהרה לתלמיד בע"פ.ב. הרשמה על הפרעה ומכתב לתיק האישי.ג. שיחה עם המורה / המחנך (הטלת עונש משמעתי על פי שיקול דעת של מורה / מחנך).ד. הרחקה משיעור לחצר בהשגחת רכז מוגנות בית ספרי.ה. שיחה של ההורים עם המורה/המחנך/ת.ו. הרחקה מיום לימודים.ז. הזמנת הורים לשיחה עם רכז/ת שכבה, מחנך/ת עם החזרה מהשעייה.ח. מעורבות של הנהלת ביה"ס.ט. השעיה מלימודים על פי חוזר מנכ"ל.י. זימון לוועדה בין מקצועית במנהל החינוך של עיריית ראשל"צ.יא. הרחקה מביה"ס לצמיתות על פי חוזר מנכ"ל.14. פעילות חברתית זכותי ליהנות ולהשתתף בפעילות חברתית ענפה לאורך כל שנת הלימודים בתוכה: ימי גיבוש, טקסים, טיולים, ביקור במוזיאונים, הצגות, תרומה לקהילה, סדנאות וימי עיון.זכותו של ביה"ס למנוע פעילות חוץ בית ספרית עקב התנהגות בלתי הולמת. אם לא אשתתף בפעילות המתוכננת לא אהיה זכאי להחזר כספי (סל תרבות).ביה"ס רואה חובת השתתפות תלמידים בטקסים וימי זיכרון לאורך השנה!15. הזנה בביה"סבביה"ס פועלת מכונת שתייה וזכותי להשתמש בה בזמן ההפסקות בלבד וחובתי לשמור על הניקיון ועל תקינות המכונה.בביה"ס ארוחת צהרים חמה – חובתי לשמור על הניקיון בזמן הארוחה ולפנות את השולחן בסופה.16. הפסקה בחצר ביה"סזכותי ליהנות מזמן ההפסקה לכן חובתי לנהוג על פי כללי הסדר והמשמעת המקובלים. מורים תורניים ייענו לתלמידים בכל עניין ובקשה. תלמידים יישמעו למורים התורנים ולרכז המוגנות.התברכנו בחצר יפה ומטופחת, הנכם מתבקשים לשמור על ניקיונה ולהגן על הצומח. 17. חדר המוריםזכותו של המורה ליהנות מזמן ההפסקה לכן נאסר על התלמידים להיכנס אליו מכל סיבה שהיא.תלמיד המבקש לשוחח עם מורה בהפסקה יתאם זאת מראש ובמקרים דחופים המורה יצא מחדר המורים אל התלמיד. התיכון הטכנולוגי נעמת "הופכים הזדמנות להצלחה בכיבוד כל זכות וקיום כל חובה"

 
 
הודעות מערכת
תחומי דעת
מגמות
חדר מורים
אירועים בית ספריים
עבודות תלמידים
חוזרים והודעות
קבוצת הנהגה
למידה בחירום
גלישה בטוחה ברשת
מדעי הטכנולוגיה חומרים לבחינה
כותבים עלינו
למידה בשעת חירום